OGRODZENIA

OGRODZENIA

OGRODZENIA

ŁUPANE 

ŁUPANE 

ŁUPANE 

OGRODZENIA ŁUPANE – ŁÓDŹ

 

W dawnych czasach grodzenie zamków i domów odgrywało dużą rolę jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Dzisiaj przyjęło raczej ozdobny wymiar – co najwyżej chcemy ochronić się przed ciekawskimi spojrzeniami z zewnątrz, ale też niejako spiąć w spójną ramę wszystkie elementy architektury – sam budynek, ogród, elewację, garaż. Nowoczesne ogrodzenia łupane, jakie możesz zamówić w firmie Igel niedaleko Łodzi, pozwalają połączyć mocne mury z nowoczesnym, stylowym designem, a przy tym gwarantują wieloletnią trwałość wykonanych projektów.

 

WYBIERZ OGRODZENIA ŁUPANE OD FIRMY IGEL Z ŁÓDZKIEGO

 

Ogrodzenia murowane, jakie oferujemy naszym Klientom, wykonujemy z betonu poddanego wibroprasowaniu. Dzięki temu jest on niezwykle wytrzymały, odporny na warunki atmosferyczne, takie jak bardzo niskie temperatury czy woda, a przy tym niezwykle estetyczny. Potwierdzone licznymi badaniami doskonałe właściwości pustaków łupanych pozwalają na zastosowanie ich w różnorodnych konfiguracjach, których wykonanie ogranicza jedynie wyobraźnia Klienta. Dzięki prostej formie i jednolitej strukturze, ogrodzenia łupane od firmy Igel z okolic Łodzi doskonale komponują się z materiałami takimi jak stal czy drewno.

 

ŁATWE W MONTAŻU I OBRÓBCE OGRODZENIA ŁUPANE DLA KLIENTÓW Z ŁODZI

 

Niezależnie od tego, jak chcesz wykorzystać oferowane przez nas pustaki łupane – możesz liczyć na trwały i wygodny w obróbce materiał budowlany. Nasze produkty doskonale sprawdzają się zarówno jako samodzielne elementy grodzenia posesji, jak i jako murki oporowe, czy murowane słupki. Surowy design ogrodzeń łupanych idealnie komponuje się z otaczającą posesję zielenią czy drewnem, dając niezwykle estetyczny i zarazem ciekawy efekt. Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem murowanego ogrodzenia z naszych materiałów lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące oferty – zadzwoń lub napisz. Specjaliści z firmy Igel z Konstantynowa Łódzkiego niedaleko Łodzi chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Zalety systemu łupanego

Technologia odpowiedniego zagęszczania betonu czyli wibroprasowanie ma bezpośredni wpływ na takie cechy produktu, jak: mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie, niska nasiąkliwość i inne wymagania określone w normach polskich i europejskich. Stosowanie tej technologii ma również ogromny wpływ na efekt wizualny gdyż struktura materiału jest zwarta a kolor jednolity.

Technologia łupania bloczków wprowadzana podczas końcowej obróbki produktu pozwala uzyskać wyroby o niepowtarzalnym wyglądzie. Dzięki takiej technologii łupania betonu uzyskujemy wierną imitację kamienia.

Pustaki łupane poddawane są procesom kontrolnym. Wszystkie wyroby objęte są systemem zakładowej kontroli produkcji i posiadają wymagane badania typu. Dla potwierdzenia zgodności wyrobów z wymaganiami określonymi w zharmonizowanych normach producent wystawia „Deklarację Właściwości Użytkowych”. Wyroby po przejściu kontroli oznaczane są znakiem CE, co upoważnia do wprowadzenia do obrotu.

Wszystkie elementy ogrodzeniowe wykorzystywane do wznoszenia ogrodzeń spełniają Polskie Normy.

-dla bloczków ogrodzeniowych, ściennych, elewacyjnych i daszków: norma PN-EN 771-3:2011

Wymagania dotyczące elementów murowych Cz.3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) .

Wszystkie te cechy, duża różnorodność wymiarów oraz szeroka paleta kolorów umożliwia montaż w różnorodnych wariantach.

  • samych słupków murowanych,
  • słupków murowanych z podmurówką,
  • podmurówką murowaną ze słupkami stalowymi
  • pełnych murów
  • murków oporowych

Budowa ogrodzenia z elementów łupanych

1. Projekt ogrodzenia

Ogrodzenie należy budować zgodnie z prawem budowlanym. Za całość prac odpowiada Inwestor oraz wykonawca, który powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, a budowę wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Pracę przy ogrodzeniu należy prowadzić w temperaturach >5oC ze względu na warunki dojrzewania betonu. Budowę ogrodzenia rozpoczynamy od dokładnego zaplanowania wykopów na fundament ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia wykopów pod słupki.

Rozpiętość między słupkami, może być wielokrotnością pustaka podmurówkowego , jednak może być ona inna w zależności od indywidualnych preferencji Inwestora. Należy pamiętać, że długość jednego przęsła nie powinna jednak przekraczać 3m. Przy projektowaniu ogrodzenia należy przewidzieć wszelkie przepusty w fundamencie na przyszłe i istniejące przyłącza oraz ewentualne odwodnienia wody z działki.

Projektując ogrodzenie pamiętamy o miejscowym planie zagospodarowania, wytyczne co do sposobu wykonania ogrodzenia( ażurowe lub pełne ) , wysokości ogrodzenia i koloru mogą różnić się w gminach, także należy sprawdzić te informację z stosownym urzędzie.

2. Wykonanie fundamentu

Głębokość wykopu fundamentowego pod słupki i podmurówkę ogrodzeniową należy uzależnić od wysokości planowanego ogrodzenia, głębokości przemarzania gruntu dla danego rejonu gdzie odbywa się inwestycja, oraz warunków gruntowych. Średnio głębokość fundamentu wynosi 1,0 – 1,2m.

Zalecamy wykonanie fundamentu z betonu plastycznego klasy C16/20, lub C20/25

Konieczne jest zastosowanie zbrojenia poziomego fundamentu jak i zbrojenia pionowego w postaci 4 prętów żebrowanych o φ=10mm umieszczonych w narożach słupków.

Co 10 – 15 m między podmurówką a słupkiem wykonujemy dylatację pionową ze względu na ochronę ogrodzenia przed pękaniem poprzecznym.

3. Korekta poziomów i izolacja pozioma

Przed przejściem do kolejnych etapów należy sprawdzić poziomy ław fundamentowych i ewentualne odchyłki lub nierówności wyrównać poprzez szlifowanie. Na fundamencie wykonujemy izolację poziomą, która ma na celu ochronę ogrodzenia przed podciąganiem wilgoci z gruntu oraz zmniejszy możliwość powstania wykwitów wapiennych oraz zapobiega pęknięciom spowodowanych mrozem.

4. Murowanie ogrodzenia z bloczków łupanych

Na tak przygotowanym fundamencie układamy elementy ogrodzeniowe na sucho. Warstwy układamy naprzemiennie.

Ogrodzenie należy wykonywać warstwowo. Po ułożeniu jednej warstwy elementów ogrodzeniowych, wypełniamy je plastycznym betonem klasy C16/20. Beton powinien wypełniać całość ogrodzenia i być zagęszczony.

Po ułożeniu każdej warstwy sprawdzamy poziom i niwelujemy ewentualne odchylenia przez zastosowanie klinów bądź szlifowanie.

Po związaniu zalewanej warstwy układamy następną aż do osiągnięcia planowanej wysokości ogrodzenia.

Zakończenie podmurówki tworzą daszki dwuspadowe, natomiast zakończenie słupków tworzą daszki czterospadowe.

Przy montażu pustaków łupanych należy zwrócić uwagę na wykonanie słupków, które tak jak i całe ogrodzenie łupane posiadają nieregularną powierzchnię przypominającą wyglądem łupany kamień. Należy wybrać pustaki o najmniej pofałdowanej powierzchni a następnie wykorzystać je do budowy słupków do bram i furtek.

Dopuszcza się występowanie różnic w odcieniach jednego koloru, spowodowanych produkcją w różnych warunkach atmosferycznych oraz zmiennością kruszywa, które jest składnikiem pochodzenia naturalnego.

Różnice w odcieniach a także wykwity wapienne nie są wadą wyrobu i nie stanowią podstaw do reklamacji.

Ze względu na charakter ogrodzenia z elementów łupanych, wybrzuszenia mogą spowodować różnice w wymiarze.

5. Impregnacja

Producent zaleca impregnację daszków w celu ujednolicenia barwy, oraz zmniejszenia nasiąkliwości wodą podczas opadów.

Konieczne jest przeprowadzenie impregnacji powierzchni wyrobów w celu uniknięcia korozji mechanicznej podczas ujemnych temperatur i korozji biologicznej np. mchy, porosty, jak również wykwitów wapiennych

Impregnację należy przeprowadzić na czystej i suchej powierzchni wyrobów, najlepiej w słoneczny dzień, nie wcześniej jak miesiąc od zakończenia montażu ogrodzenia. Postępowanie w sposób opisany powyżej pozwoli na uniknięcie błędów montażowych co w konsekwencji wyeliminuje powstawanie wypływek i wykwitów.

6. Montaż elementów ogrodzenia

Po wymurowaniu ogrodzenia z bloczków łupanych i impregnacji montujemy elementy wypełnienia ogrodzenia, czyli przęsła ogrodzeniowe, bramy i furtki.

Przęsła ogrodzeniowe mocujemy za pomocą obejm montażowych dostarczonych przez producenta systemu ogrodzeniowego.

Jeżeli powierzchnia boczna naszych elementów łupanych jest nierówna i utrudnia nam to montaż przęseł należy zniwelować nierówności poprzez szlifowanie, aby obejmy montażowe przylegały całą powierzchnią

Za pomocą kołków rozporowych o odpowiedniej długości mocujemy przęsła do słupków murowanych.

Zawiasy bram i furtek z uwagi na dość częste użytkowanie powinny być zamocowane do naszych elementów łupanych za pomocą kotew chemicznych.

Przy bardzo ciężkich elementach ogrodzenia mocowania zawiasów montuje się podczas zalewania pustaków łupanych.

REALIZACJE