POZOSTAŁE

POZOSTAŁE

POZOSTAŁE

USŁUGI 

USŁUGI 

USŁUGI 

Firma Igel to nie tylko praca według codziennych wytycznych. Jest to również osiąganie celów, które mają przynieść społeczeństwu lepsze jutro. To właśnie miał na celu projekt rządowy pod nazwą „Moje boisko – Orlik 2012.

Według ustaleń program ten opiera się na wybudowaniu kompleksów sportowo – rekreacyjnych, nowoczesnych, w pełni bezpiecznych i przede wszystkim ogólnodostępnych.

Orlik 2012 ma na celu udostępnienie młodzieży oraz dzieciom odpowiedniej infrastruktury sportowo rekreacyjnej, która do tej pory nie była należycie rozbudowana. Rząd pragnie zapewnić każdej osobie, możliwość nieodpłatnego uprawiania sportu, rozwoju fizycznego pod bacznym okiem animatorów. Oprócz tego program ten ma propagować aktywny tryb życia, uprawianie sportu w czasie wolnym, a tym samym rozpowszechnienie rodzinnych weekendów spędzanych wspólnie i na sportowo.

Igel wraz z firmą A&M INVEST wykonały inwestycje budowy 12 wielofunkcyjnych obiektów sportowych w ramach tego właśnie programu.

Orlik 2012 obejmuje wybudowanie kompleksu sportowo rekreacyjnego, w skład, którego wchodzą dwa boiska sportowe – boisko piłkarskie o wymiarach 30 m na 62 m oraz boisko wielofunkcyjne, z przeznaczeniem do gry w koszykówkę oraz siatkówkę, o wymiarach 19,1 m na 32,1m, a także budynek sanitarno-szatniowy, którego powierzchnia użytkowa wynieść ma 60 m2. W ramach całej tej realizacji, stworzone zostanie najwyższej jakości oświetlenie kompleksu i oczywiście ogrodzenie boisk, ich nawierzchnia, trawa syntetyczna oraz trwale montowane do podłoża wyposażenie sportowe.

Firma Igel jest nie tylko wiodącym wykonawcą ogrodzeń, ale również istotnym uczestnikiem programów rządowych, mających na celu propagowanie wśród młodzieży i dzieci aktywnego spędzania czasu. Orlik 2012 nie jest jedynym programem, w którym nasza firma przedstawia znaczącą rolę. Swoim doświadczeniem, wiedzą i pracą wspieramy również program Radosna Szkoła – kraina sprawności i zdrowia. Nie jesteśmy bowiem obojętni na rozwój najmłodszych, w którym sport i aktywność fizyczna powinny stanowić główny element.

Według założeń programu wybrane szkoły podstawowe wyposażone powinny zostać w pomoce dydaktyczne oraz plac zabaw, które na każdym kroku poprzez aktywność, będą umożliwiały najmłodszym szybki i odpowiedni rozwój. Urządzenia szkolnego placu zabaw powinien pozwalać dzieciom na aktywność fizyczną, która ma na celu rozładowanie napięcia zarówno emocjonalnego jak i fizycznego, wynikającego z pewnych ograniczeń  spontanicznej aktywności podczas zajęć lekcyjnych prowadzonych w klasach. Poza tym  bardzo istotne, by w granicach placu zabaw, znalazły się drabinki, drążki, pomosty, ścianki wspinaczkowe, równoważnie, przeplotnie, zjeżdżalnie oraz kolorowe huśtawki, które  umożliwiać będą w bezpieczny i odpowiedni sposób przeprowadzenie różnorodnych zajęć  ruchowych.

Kładąc nacisk na bezpieczeństwo maluchów pod urządzeniami znaleźć się musi nowoczesna i w pełni bezpieczna nawierzchnia. Wolny teren wokół powinien zaś zagospodarowany być zielenią.